خدمات ما

شرکت توسعه سیستم آسیا با هدف تحلیل طراحی و توسعه سیستم های تحت وب در سال 94 تشکیل شد

شرکت برنامه نویسی توسعه سیستم آسیا از شرکت های تخصصی در زمینه برنامه نویسی و طراحی سیستم های تحت وب که سالها روی پلتفرم های مختلف نیازهای کارفرمایان را برطرف می نماید و  نرم افزارشان را گسترش می دهد .

توسعه زیر ساخت های دانشگاه جامع علمی کاربردی (سامانه سجاد ، سامانه اسکان)

توسعه سیستم برای فرودگاه امام خمینی (FIDS , RMS)

پشتیبانی از کسب و کار

پشتیبانی

7-24

Contact Us

مشاوره

انتخاب سریع و ارزان

Contact Us

امنیت

قدرت پردازش ابری

Contact Us